Sơn siêu bóng trang trí phủ clear GS04 (Lon 5L)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: GS04.
  • Loại sơn: Sơn chuyên dụng.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 5 Kg.
  • Màu sắc: Theo bảng màu và quạt màu.