Sơn nội thất siêu mịn GI01 (Thùng 18L)

Liên hệ

  • Dòng sơn: Sơn nội thất.
  • Mã hàng: GI01.
  • Quy cách: Thùng 18L.
  • Khối lượng: 24,4kg.
  • HSD: 36 tháng