Sơn nội thất siêu bóng cao cấp 7 in 1 GI09 (Lon 5L)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

  • Mã sản phẩm: GI09.
  • Loại sơn: Siêu bóng.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 5.7Kg.
  • HSD: 36 tháng.