Sơn nội thất men sứ siêu hạng GI11 (Lon 1L)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm 

  • Mã sản phẩm: GI11.
  • Loại sơn: Sơn bóng nội thất.
  • Quy cách: Lon 1L.
  • Khối lượng: 1.2 Kg.
  • HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.