Sơn nội thất lau chùi hiệu quả GI03 (lon 5L)

Liên hệ

  • Dòng sơn: Sơn nội thất.
  • Mã hàng: GI03.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 7,2kg.
  • HSD: 36 tháng