Sơn nội thất bóng ngọc trai cao cấp GI07 (Thùng 18L)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm 

  • Mã sản phẩm: GI11.
  • Loại sơn: Sơn bóng nội thất.
  • Quy cách: Thùng 18L.
  • Khối lượng: 20 Kg.
  • HSD: 36 tháng.