Sơn nội thất bóng ngọc trai cao cấp GI07 (Lon 5L)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

  • Dòng sơn: Sơn nội thất.
  • Mã hàng: GI07.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 5.6Kg.
  • HSD: 36 tháng