Sơn ngoại thất siêu bóng đặc biệt 8 in 1 GE06 (Lon 1L)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: GE06.
  • Loại sơn: Sơn chuyên dụng.
  • Quy cách: Lon 1L.
  • Khối lượng: 1,2 Kg.
  • HSD: 36 tháng