Sơn ngoại thất men sứ siêu hạng GE08 (Lon 5L)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: GE08.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 5,7 Kg.
  • HSD: 36 tháng