Sơn ngoại thất men sứ siêu hạng GE08 (Lon 1L)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: GE08.
  • Quy cách: Lon 1L.
  • Khối lượng: 1,2 Kg.
  • HSD: 36 tháng