Sơn ngoại thất bóng cao cấp GE04 (Lon 5L)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: GE04.
  • Loại sơn: Sơn bóng ngoại thất
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 5,6 Kg.
  • HSD: 36 tháng