Sơn ngoại thất bóng cao cấp GE04 (Lon 1L)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: GE04.
  • Loại sơn: Sơn bóng ngoại thất
  • Quy cách: Lon 1L.
  • Khối lượng : 1,2 Kg.
  • HSD: 36 tháng