Sơn lót siêu kháng kiềm kháng muối GP06 (lon 5L)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: GP06.
  • Loại sơn: Sơn lót.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 5,7Kg.
  • HSD: 36 tháng