Sơn lót nội thất siêu kháng kiềm GP03 (thùng 18L)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

  • Dòng sơn: Sơn lót nội thất.
  • Mã hàng: GP03.
  • Khối lượng: 23,2 kg.
  • Quy cách: Thùng 18L.
  • HSD: 36 tháng