Sơn lót nội thất siêu kháng kiềm GP03 (lon 5L)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

  • Dòng sơn: Sơn lót nội thất.
  • Mã hàng: GP03.
  • Khối lượng: 6,5 kg.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • HSD: 36 tháng