Sơn lót ngoại thất siêu kháng kiềm GP04 (thùng 18L)

Liên hệ

  • Dòng sơn: Sơn lót ngoại thất kháng kiềm.
  • Mã hàng: GP04.
  • Quy cách: Thùng 18L.
  • Khối lượng: 20kg.
  • HSD: 36 tháng