Sơn lót ngoại thất siêu kháng kiềm GP04 (lon 5L)

Liên hệ

  • Dòng sơn: Sơn lót ngoại thất kháng kiềm.
  • Mã hàng: GP04.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 5,6kg.
  • HSD: 36 tháng