Sơn lót ngoại thất GP02 (thùng 18L)

Liên hệ

  • Dòng sơn: Sơn lót ngoại thất.
  • Mã hàng: GP02.
  • Quy cách: Thùng 18L.
  • Khối lượng: 23,3kg.
  • HSD: 36 tháng