Sơn lót ngoại thất GP02 (lon 5L)

Liên hệ

  • Dòng sơn: Sơn lót ngoại thất.
  • Mã hàng: GP02.
  • Quy cách: Lon 5L.
  • Khối lượng: 6,5kg.
  • HSD: 36 tháng